Seçim Güvenliği Platformu, parlamentodaki sandalye dağılımını değerlendirdi: TBMM gençlere kapalı, kadınlara tanıdığı siyaset hakkı sınırlı

Seçim Güvenliği Platformu, TBMM’nin 27. dönemindeki sandalye dağılımına dikkat çekerek, ” TBMM gençlere kapalı, kadınlara tanıdığı siyaset hakkı sınırlı” değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, “TBMM’de kadınların, gençlerin, ülkemizin her bölgesinin sorunlarını dert edinenlerin milletvekili olması parlamentonun bileşimini kuvvetlendirecek, toplumun güvenini artıracaktır.” denildi.

Seçim Güvenliği Platformu yazılı açıklamasında  “Seçim dönemi içinde olduğumuz şu günlerde, siyasi partiler milletvekili adaylarını belirleyecekler ve YSK’ya bildirecekler.  Seçim Güvenliği Platformu olarak, belirlenecek adayların niteliklerinin son derece önemli olduğunu düşünüyor ve mevcut parlamento bileşimine ilişkin bilgileri paylaşmak istiyoruz. Ayrıca seçilecek adayların nitelikleri ile ilgili birkaç hususu vurgulamak istiyoruz. Anayasa Madde 80’e göre “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.” Belirlenecek olan milletvekili adaylarının bu anayasal kritere uygun olması sağlanmalıdır.” ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“TBMM’nin gençlere kapalı olduğunu görmekteyiz. Ülke nüfusunun yüzde 30’u 30 yaşından gençken, YSK verilerine göre Mecliste 30 yaş altında sadece sekiz vekil bulunuyor (1). Meclisin genç oranı yüzde 1,25’tir.

Keza, TBMM’nin kadınlara tanıdığı siyaset hakkı sınırlıdır. 27. Yasama Yılının sandalye dağılımı dikkate alındığında TBMM’de;

 • 14 partinin 7’sinde hiç kadın vekil olmadığını,
 • Mecliste her 100 vekilin sadece 17,33’ünün kadın olduğunu,
 • Meclis’te grubu bulunan partilerden sadece ikisi bu oranın az üstünde iken üçünün çok altında olduğunu görmekteyiz.

TBMM üyelerinin Meclis Genel Kurul toplantılarına gereken ilgiyi göstermediği görülmektedir. Sadece bir yasama yılında (27. dönemin 5. yasama yılında) iki vekilden biri oylamalara katılırken iktidar dışı partilerde katılım dört vekilde bir ortalamaya denk gelmektedir (3). Toplumsal meseleleri içeren bir meclis için toplumsal meseleleri dert edinenlerin yer aldığı, meclisi halka açan bir çabanın olduğu, gençlerin, kadınların temsil edildiği, bununla da yetinmeyip topluma güven veren, bölgesinde tanınan, yeni Türkiye’nin inşasında sorumluluk almaya hazır, liyakat sahibi, sivil topluma emek vermiş, çevreye duyarlı, yaşantısı ve faaliyetlerinde şeffaf adaylara ve vekillere ihtiyaç olduğu açıktır. Ayrıca bu vekillerin geçen seçimde olduğu gibi (4) seçilemeyecek yerlerden değil, seçilecek yerlerden aday gösterilmeleri gerekmektedir.

TBMM’de kadınların, gençlerin, ülkemizin her bölgesinin sorunlarını dert edinenlerin milletvekili olması parlamentonun bileşimini kuvvetlendirecek, toplumun güvenini artıracaktır.

Siyasi partilerin milletvekili seçimlerine, gereken önemi, hassasiyeti ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını gözeterek karar vermelerini talep ediyoruz.”


 1. https://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/2018CBMV-MVYas.pdf
 2. https://artigercek.com/forum/27-sezon-5-1-225785h
 3. https://www.birgun.net/haber/vekil-adaylarinin-mesleki-durumu-ve-sosyal-kokeni-218330

  SEÇİM GÜVENLİĞİ PLATFORMU

  Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

  Türk Tabipleri Birliği (TTB)

  Tüm Emekliler Sendikası

  Elektrik Mühendisleri Odası

  Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)

  Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)

  Hak İnisiyatifi Derneği

  İnsan Hakları Derneği (İHD)

  Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

  Mülkiyeliler Birliği

  ODTÜ Mezunları Derneği

  2025 Avrupa Demokrasi Hareketi (DİEM 25 Türkiye)

  Anıtpark Forum

  Antikapitalist Müslümanlar

  Demokrasi İçin Birlik (DİB)

  Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu (DGD)

  Hak ve Adalet Platformu

  Seçim 2023 Yerel Medya Koordinasyonu

  Türkiye Gönüllüleri

  Yurttaş Girişimi

  Yurttaşlık Derneği.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir