Okurlarımıza mecburî açıklama

Öte yandan; adaletin yara aldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, basının susturulmak istendiği bir iktidar egemenliği altındayız.

Bütün bu güçlü şartlar içinde gazeteniz Cumhuriyet, bağımsız çizgisi ve tutkuyla bağlı olduğu unsurlarından sapmadan yayın ömrünü sürdürmeye çabalıyor. Bu gayretin en kıymetli destekçileri de hiç kuşkusuz, şuurlu ve özverili okurlarıdır.

Cumhuriyet, bir asırlık çınar olarak ayakta durarak, tüm baskılara direnerek kıymetli okurlarının gösterdikleri katkı ve itimat sayesinde bugünlere ulaşabilmiştir.

Okurları, çalışanları ve müellifleri ile büyük bir aile olan Cumhuriyet gazetesi, yaşanmakta olan büyük ekonomik buhrana karşı durabilmek ve daima artan üretim maliyetlerini karşılayabilmek için fiyatını bugünden başlayarak 4.5 liraya çıkarmak zorunda kalmıştır.

Yayın siyaseti açısından bağımsız ve unsurlu duruşunu koruyabilmesi için Cumhuriyet gazetesinin ekonomik bağımsızlığını da sürdürmesi gerektiğini en yeterli okurlarımızın anladığından eminiz.

Tek teminatımız sadık okuyucularımızdır.