Eczacılardan aksiyon kararı: Gerekirse kapatma da dahil olmak üzere ivedilikle hayata geçirilecek

Eczacılar, ekonomik krizin kendilerini tükettiğini belirterek, “Eczane iflaslarının başlaması an meselesidir” açıklamasında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası’nın liderleri ve yöneticileri 43. Periyot 1. Bölgelerarası Toplantısı için 23-25 Haziran tarihlerinde Konya’da bir ortaya geldi. Toplantıda eczacılık mesleğinin gündemindeki bahisler ele alınarak, ulaşılan ortak iradenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 oda tarafından yayımlanan ortak açıklamada ‘eczacıların problemlerinin görmezden gelindiği’ vurgulanarak artık katlanılamaz bir boyuta ulaştığı ve eczacılık mesleğinin ekonomik tehdit altında olduğu belirtildi. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin ana sebep olduğu söz edilen açıklamada, ekonomik krizin de eklenmesiyle eczacıların büsbütün tükendiği kaydedildi.

Eczacılar şunlara dikkat çekti:

“EKONOMİK KRİZİN EKLENMESİ ECZACILARI BÜSBÜTÜN TÜKETMİŞTİR”

1- “Türk Eczacıları Birliği, tüm Bölge Eczacı Odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan meslektaşlarımız, üstlendikleri sorumluluğunun şuurunda, toplum sıhhatini muhafaza ve geliştirme ana gayesiyle eczacılık mesleğini onurlu bir halde sürdürebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Fakat mesleğin karşı karşıya kaldığı meseleler, artık katlanılamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Eczacılık mesleği, gibisi daha evvel hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin ana sebebi, 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan kısmı bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı şartlara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları büsbütün tüketmiştir.

Eczacılar; kira, elektrik, doğal gaz, işçi sarfiyatı üzere rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu öteki bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. En temel işletme masraflarını dahi karşılayamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda, eczane iflaslarının başlaması an problemidir.

“CİDDİ SIHHAT SIKINTILARI YARATACAK”

2- Sıhhat çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM’den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri formda yer almaması mesleğimize bakış açısının bir diğer tezahürüdür. Kamuda misyon yapan eczacılarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez.

3- Hastaların ilaca erişim meselesinin çözülmesi bir yana, ilaç yoklukları artık daha sık dönemlerle yaşanır hale gelmiştir. Son periyotta bilhassa diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları üzere kronik hastalıklara ilişkin ilaçlara erişimde zahmet yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu probleme kalıcı ve gerçekçi bir tahlil bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum önemli sıhhat meseleleri yaratacaktır.

Bununla birlikte, başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni kuşak ilaç, Türkiye’ye gelmemektedir. Hastalarımız daha aktif ve yenilikçi tedavi formüllerinden yoksun kalmaktadır.

“HASTALARIMIZA FİYAT FARKI ÇIKARMAYAN İLAÇ NEREDEYSE KALMADI”

4- Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Birtakım ilaçlarda, Toplumsal Güvenlik Kurumunun karşıladığı meblağın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik şartlar düşünüldüğünde, hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır.

“HAREKETE GEÇMEKTEN DİĞER DERMANIMIZ KALMAMIŞTIR”

Buradan ilan ediyoruz ki;

Eczacılık mesleğinin varlık yokluk çabası verdiği bir devirde, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın öncelikli gündem hususu, mesleksel sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Burada söz ettiklerimizin dışında, mesleğimizin çok sayıda tahlil bekleyen sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sorunların ve eczacılık mesleğinin meselelerinin görmezden gelinmesi, mesleğimizin meselelerini çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar, kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır.

Eczacılar olarak birlikte eylemsel hal gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten diğer dermanımız kalmamıştır.

Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli aksiyon planımız ivedilikle hayata geçirilecektir.

Bu çerçevede, Anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız istikametindeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”