Bütçeden Ar-Ge’ye 20 milyar 249 milyon TL harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkezi İdare Bütçesinden Ar-Gr Faaliyetleri için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar verisini açıkladı.

Buna nazaran, merkezi idare bütçesi bilgileri kullanılarak yapılan hesaplamalara nazaran 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 20 milyar 249 milyon TL oldu. Bu sonuca nazaran merkezi idare bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri temel alınarak hesaplanan kestirimi sonuçlara nazaran 2022 yılı merkezi idare bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 26 milyar 307 milyon TL tahsis edildi.

DOLAYLI AR-GE DAYANAĞI 13 MİLYAR 416 MİLYON TL

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2021 yılında 13 milyar 416 milyon TL oldu.

Ar-Ge için merkezi idare bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik amaçlara nazaran sınıflandırıldığında 2021 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması yüzde 48,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-ekonomik maksadı; sırasıyla yüzde 15,6 ile savunma, yüzde 10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 10,0 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve öteki altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri temel alınarak yapılan hesaplamalara nazaran, 2022 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin yüzde 38,4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı iddia edildi. Savunma yüzde 36,4 ile sosyo-ekonomik amaçlar ortasında ikinci sırada yer aldı. Bu maksatları yüzde 8,4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,0 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 3,2 ile eğitim izledi.