2022 yılının birinci yedi ayında en az bin 14 emekçi hayatını kaybetti

İşçi Sıhhati ve İş Güvenliği Meclisi tarafından paylaşılan ‘Temmuz Ayı İş Cinayetleri Raporu’nda, “Yüzde 67’sini ulusal basından; yüzde 33’ünü ise personellerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri doktorları, sendikalar ve mahallî basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının birinci yedi ayında en az 1014 personel hayatını kaybetti” sözleri ile hayatını kaybeden personellere ait bilgiler açıklandı.

EN ÇOK VEFAT TARIM İŞÇİLERİNDE 

Rapora nazaran, temmuz ayında tarım, orman işkolunda 55 iş cinayeti meydana geldi. Böylelikle bu yıl işkolundaki vefatlar 199’a ulaştı. Bilhassa mevsimlik tarım çalışanlarının çalıştıkları bölgelere ya da tarlaya seyahati sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-temizlik alanlarının yetersizliği, son devirde kene ısırmaları ölümlerin temel nedenlerini oluşturdu.

Temmuz ayında 28, bu yıl ise şu ana kadar 192 inşaat çalışanı ömrünü yitirdi. En çok personel vefatının meydana geldiği üçüncü işkolu ise nakliyat oldu. Ölümlerin yüzde 75’ini trafik kazaları oluştururken öbür kıymetli bir neden ise çalışma şartlarına bağlı kalp krizleri olarak kayda geçti.

ÖLEN ÇOCUKLARIN ÜÇTE BİRİ14 YAŞ VE ALTINDA

Temmuz ayı ile birlikte okulların kapanması ve çocukların bilhassa tarım işkolunda çalışmaya başlamasıyla çalışan çocuk vefatları de arttı.İlk altı ayda çalışırken ölen çocuk sayısı 24 olurken yalnızca Temmuz ayında bu sayı 15 olarak kaydedildi. Ölen çocukların üçte birinin 14 yaş ve altında olduğu görüldü.

2022 yılının birinci yedi ayında 14 yaş ve altı 14 çocuk personel, 15-17 yaş ortası 25 çocuk/genç personel, 18-27 yaş ortası 148 emekçi, 28-50 yaş ortası 483 personel, 51-64 yaş ortası 217 emekçi, 65 yaş ve üstü 69 personel, yaşı bilinmeyen 58 emekçi hayatını kaybetti.